Articles

Acustemologia de gènere: ecos per a una fantasia?

Quadrívium n. 5, 2014.


Política, adaptació i supervivència: els balls a les societats musicals valencianes de la primera meitat del segle XX

Canemàs n. 7, 2014.


Passejos, pistes i plaques: els balls a l’Horta Sud durant el primer franquisme

Quadrívium n. 3, 2012.


Cant i quotidianitat: visibilitat i gènere durant el primer franquisme

⇒ Canto y cotidianidad: visibilidad y género durante el primer franquismo (versión en español)

Trans – Transcultural Music Review, n. 15, 2011.


«Passat i present. Requalificació de terrenys musicals»

Nativa, n. 51, pp. 10-15, 2009.Els continguts d’aquests materials estan sota una llicència Creative Commons. Consulta-la abans d’emprar-los.

Los contenidos de estos materiales están bajo una licencia Creative Commons. Consúltela antes de usarlos.

The contents of these materials are under a licence Creative Commons. Check it before use.

Isabel Ferrer Senabre 2020