Edició

Direcció editorial

Codirectora de les col·leccions de música de la Institució Alfons el Magnànim (2016 – actualitat)

Coodirecció, junt a Rubén Goméz Muns, de la col·lecció de manuals didàctics «Instrumentos para la investigación musical» (2012 – actualitat). La col·lecció està auspiciada per la  SIbE-Sociedad de Etnomusicología e IASPM-España. Fins ara, hem editat:


Correcció i ortotipografia

Treballs per a l’editorial Intempèries. Properes publicacions.


Equips editorials

Membre de l’equip editorial de la IASPM Journal (ISSN 2079-3871) (2019 – actualitat)

Sotsdirecció i membre de l’equip editorial de la TRANS – Transcultural Music Review (ISSN 1697-0101) (2011 – actualitat).

Direcció i membre de l’equip editorial de la revista Quadrívium (ISSN 1989-8851) (2011 – 2020).