Edició

Editorials

Codirecció de les col·leccions de música de la Institució Alfons el Magnànim (2016 – actualitat)

Manuals didàctics

Codirecció de la col·lecció de manuals didàctics «Instrumentos para la investigación musical»,  SIbE-Sociedad de Etnomusicología e IASPM-España (2012 – actualitat).

Revistes

Membre de l’equip editorial de la IASPM Journal (ISSN 2079-3871) (2019 – actualitat)

Sotsdirecció i membre de l’equip editorial de la TRANS – Transcultural Music Review (ISSN 1697-0101) (2011 – actualitat).

Direcció i membre de l’equip editorial de la revista Quadrívium (ISSN 1989-8851) (2011 – actualitat).

Correcció

Properament