Publicacions

Les pistes de ball durant el primer franquisme: espais de lleure a l’Horta-Albufera

Tesi doctoral. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013.

⇒ Resum

⇒ Descarrega’lDel pasodoble al bugui-bugui, del teatro a la pista de baile: espacios para una nueva industria local del espectáculo en l’Horta-Albufera (València)

A Iglesias, Iván i García, Jorge (ed.), El jazz en España. València: Publicacions de la Universitat de València (en premsa).

⇒ Resum

⇒ Descarrega disponible en breuCuerpos en control: espacios para los bailes de moda durante el primer franquismo

A Martínez del Freno, Beatriz i Olaya, Ana (eds.). Danza, Investigación y Educación: Género e Inclusión Social (títol provisional). Málaga: Universidad de Málaga (en premsa).

⇒ Resum

⇒ Descarrega disponible en breuFolklorismo y memoria generacional: narrativas de las realidades musicales del primer franquismo

A Moreno Fernández, Susana et al. (ed.),Current Issues in Music Research: Copyright, Power and Transnational Music Processes. Lisboa: Ediçoes Colibri, Instituto de Etnomusicologia-Centro de Estudos em Musica e Dança, pp. 129-148, 2013.

⇒ Resum

⇒ Descarrega’l

⇒ Compra’lRuperto Chapí y la zarzuela: ambivalencias musicales en la Guerra Civil Española

A Galbis López, Vicent et al. (dirs.) Ruperto Chapí. Nuevas Perspectivas, València: Institut Valencià de la Música, pp. 495-511, 2012.

⇒ Resum

⇒ Descarrega’lDissentiments de la dictadura: balls, franquisme i Església

A Segura, Antoni et. al (dirs.) La Dictadura franquista: la institucionalització d’un règim. Barcelona: UB Edicions, pp. 432-446, 2012.

⇒ Resum

⇒ Descarrega’l

⇒ Compra’lCostal, Anna  (coord.). Cançons que cal saber. Barcelona: Pòrtic, 2010.

⇒ Resum

El cançoner vol donar a conèixer les cançons catalanes més populars. De les balades antigues i les nadales, fins als èxits actuals del pop rock, passant per la Nova Cançó i per les melodies d’altres països que hem acabat fent nostres.

⇒ Compra’lMemorias que bailan: ocio y rememoración del primer franquismo

A Santacana, Carles  et al. (ed.), Actes del congrés Power and Democracy: the many voices of Oral History, XVIII IOHA Conference. Barcelona, 2014.

⇒ Resum

⇒ Descarrega’lAcustemologia de gènere: ecos per a una fantasia?

Quadrívium n. 5, 2014.

⇒ Descarrega’lPolítica, adaptació i supervivència: els balls a les societats musicals valencianes de la primera meitat del segle XX

Canemàs n. 7, 2014.

⇒ Descarrega’lPassejos, pistes i plaques: els balls a l’Horta Sud durant el primer franquisme

Quadrívium n. 3, 2012.

⇒ Descarrega’lCant i quotidianitat: visibilitat i gènere durant el primer franquisme

Trans – Transcultural Music Review, n. 15, 2011.

⇒ Descarrega’l

⇒ Descárgalo (versión en español)


«Passat i present. Requalificació de terrenys musicals»

Nativa, n. 51, pp. 10-15, 2009.

⇒ Descarrega’l


Esteve Marull, Vanesa; Ferrer Senabre, Isabel; Quinquillà Capdevila, Alba: «Los fondos sonoros de Catalunya Música»

Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM), n. 13, pp. 41-44.

⇒ Descarrega’l
Els continguts d’aquests materials estan sota una llicència Creative Commons. Consulta-la abans d’emprar-los.

Los contenidos de estos materiales están bajo una licencia Creative Commons. Consúltela antes de usarlos.

The contents of these materials are under a licence Creative Commons. Check it before use.

Isabel Ferrer Senabre 2016