Capítols de llibre

Escenificando el género: espacios para los bailes de moda durante el primer franquismo

Danza, género y sociedad, Beatriz Martínez del Fresno y Ana María Díaz Olaya (coords) Málaga: Universidad de Málaga, 2017.Folklorismo y memoria generacional: narrativas de las realidades musicales del primer franquismo

Current Issues in Music Research: Copyright, Power and Transnational Music Processes, Moreno Fernández, Susana et al. (ed.), Lisboa: Ediçoes Colibri, Instituto de Etnomusicologia-Centro de Estudos em Musica e Dança, pp. 129-148, 2013.

 Compra’lRuperto Chapí y la zarzuela: ambivalencias musicales en la Guerra Civil Española

A Galbis López, Vicent et al. (dirs.) Ruperto Chapí. Nuevas Perspectivas, València: Institut Valencià de la Música, pp. 495-511, 2012.Dissentiments de la dictadura: balls, franquisme i Església

A Segura, Antoni et. al (dirs.) La Dictadura franquista: la institucionalització d’un règim. Barcelona: UB Edicions, pp. 432-446, 2012.Costal, Anna (coord.). Cançons que cal saber. Barcelona: Pòrtic, 2010.

⇒ Resum

El cançoner vol donar a conèixer les cançons catalanes més populars. De les balades antigues i les nadales, fins als èxits actuals del pop rock, passant per la Nova Cançó i per les melodies d’altres països que hem acabat fent nostres.

⇒ Compra’l
Els continguts d’aquests materials estan sota una llicència Creative Commons. Consulta-la abans d’emprar-los.

Los contenidos de estos materiales están bajo una licencia Creative Commons. Consúltela antes de usarlos.

The contents of these materials are under a licence Creative Commons. Check it before use.

Isabel Ferrer Senabre 2020