Publicacions

Tesi

Les pistes de ball durant el primer franquisme: espais de lleure a l’Horta-Albufera. Tesi Doctoral. Menció de Doctorat Europeu. Programa de Doctorat en Història de l’Art i Musicologia. Departament d’Art i de Musicologia. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. Directors: Dr. Jaume Ayats i Abeyà i Dr. Francesc Cortès i Mir.


Capítols de llibre

Escenificando el género: espacios para los bailes de moda durante el primer franquismo. Danza, género y sociedad, Beatriz Martínez del Fresno y Ana María Díaz Olaya (coords) Málaga: Universidad de Málaga, 2017.

Folklorismo y memoria generacional: narrativas de las realidades musicales del primer franquismo. Current Issues in Music Research: Copyright, Power and Transnational Music Processes, Moreno Fernández, Susana et al. (ed.), Lisboa: Ediçoes Colibri, Instituto de Etnomusicologia-Centro de Estudos em Musica e Dança, pp. 129-148, 2013.

Ruperto Chapí y la zarzuela: ambivalencias musicales en la Guerra Civil Española. A Galbis López, Vicent et al. (dirs.) Ruperto Chapí. Nuevas Perspectivas, València: Institut Valencià de la Música, pp. 495-511, 2012.

Dissentiments de la dictadura: balls, franquisme i Església. A Segura, Antoni et. al (dirs.) La Dictadura franquista: la institucionalització d’un règim. Barcelona: UB Edicions, pp. 432-446, 2012.

Costal, Anna (coord.). Cançons que cal saber. Barcelona: Pòrtic, 2010.


Articles

Cant i quotidianitat: visibilitat i gènere durant el primer franquisme. Trans – Transcultural Music Review, n. 15, 2011.

Canto y cotidianidad: visibilidad y género durante el primer franquismo (versión en español). Trans – Transcultural Music Review, n. 15, 2011 (versión en español).

Memorias que bailan. Ocio y rememoración del primer franquismo. Las múltiples voces de la historia oral. Congreso IAOH, Barcelona, juliol 2014.

Repensar la tradició i la modernitat. Saó n. 391, març 2014

Acustemologia de gènere: ecos per a una fantasia? Quadrívium n. 5, 2014.

Política, adaptació i supervivència: els balls a les societats musicals valencianes de la primera meitat del segle XX. Canemàs n. 7, 2014.

Passejos, pistes i plaques: els balls a l’Horta Sud durant el primer franquisme. Quadrívium n. 3, 2012.

«Passat i present. Requalificació de terrenys musicals». Nativa, n. 51, pp. 10-15, 2009.

«Señorita, ¿me permite este pecado?»: els dàncings i la dictadura franquista. Impromptu 48, 2012.


Ressenyes

‘Explicar la història a través de quinze dones’. Ressenya d’Antoni Furió (ed.). Quinze dones valencianes. Catarroja: Afers, 2020. L’espill, vol. 63-64, 2021.

‘Quan el silenci ens parla’. Ressenya d’Alain Corbin: Història del silenci. Del Renaixement als nostres dies. Barcelona: Fragmenta, 2019. Saó, desembre 2020.

Beatriz Martínez del Fresno, Belén Vega Pichaco (eds.): Dance, Ideology and Power in Francoist Spain (1938-1968), Turnhout, Brepols, 2017. Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 31, 2018

Elvira Asensi Silvestre: Música, mestre! Les bandes valencianes en el tombant del segle XIX València: Universitat de València, 2013, p. 193. Canemàs, Juny 2013.


Pròlegs

Pròleg al llibre ‘Deixem lo dol. Goigs i musiques de Pasqua’ de Bàrbara Duran Bordoy. Menorca: Edicions Món de Llibres, 2019.Els continguts d’aquests materials estan sota una llicència Creative Commons. Consulteu-los abans d’emprar-los.

Los contenidos de estos materiales están bajo una licencia Creative Commons. Consúltela antes de usarlos.

The contents of these materials are under a licence Creative Commons. Check it before use.

Isabel Ferrer Senabre, 2020