Em sona molt #42 – Prosòdia

Les relacions que s’estableixen entre música i llengua són múltiples. En este programa ens centrarem en tot allò que envolta…

Em sona molt #39 – Trobairitz

Veus de dones, literatura i música medievals, vida cortesana, lírica trobadoresca, política, erotisme, tradició oral i escrita, realitats diverses, interpretacions…