Ressenyes

Beatriz Martínez del Fresno, Belén Vega Pichaco (eds.): Dance, Ideology and Power in Francoist Spain (1938-1968), Turnhout, Brepols, 2017

Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 31, 2018


Elvira Asensi Silvestre: Música, mestre! Les bandes valencianes en el tombant del segle XIX València: Universitat de València, 2013, p. 193

Canemàs, Juny 2013Els continguts d’aquests materials estan sota una llicència Creative Commons. Consulta-la abans d’emprar-los.

Los contenidos de estos materiales están bajo una licencia Creative Commons. Consúltela antes de usarlos.

The contents of these materials are under a licence Creative Commons. Check it before use.

Isabel Ferrer Senabre 2020