Em sona molt #21 – El mite d’Orfeu

Història entre històries, mite entre mites. Dediquem la secció a explicar i revisar el mite d’Orfeu (i d’Eurídice), en format seriós i format en paròdia, de les quals se n’han fet moltíssimes versions al llarg dels temps.