Em sona molt #39 – Trobairitz

Veus de dones, literatura i música medievals, vida cortesana, lírica trobadoresca, política, erotisme, tradició oral i escrita, realitats diverses, interpretacions heterogènies. Parlem de les trobadores o trobairitz, un grup de dones dels segles XII i XIII amb les quals ens endinsarem en les qüestions de gènere que envoltaren a aquestes creadores de música i poesia en l’edat mitjana.