Em sona molt #42 – Prosòdia

Les relacions que s’estableixen entre música i llengua són múltiples. En este programa ens centrarem en tot allò que envolta a la prosòdia, és a dir, a la part que analitza l’expressió oral. Ens fixarem, especialment, en dos aspectes molt vinculats a la música: l’entonació i el ritme, fent atenció també a fenòmens com les llengues tonals, les il·lusions sonores i la musicalitat de la poesia.