Em sona molt #48 – Cançoneret valencià de Nadal

Dediquem l’especial nadalenc al ‘Cançoneret valencià de Nadal’ de Manuel Sanchis Guarner. Un goig de llibre que transmet i explica algunes de les nostres nadales més representatives. Al programa fem un tast del llibre, escoltem algunes de les nadales que hi apareixen i reflexionem sobre el ritual festiu de les festes d’hivern i les activitats que hi tenien cabuda.