Em sona molt #39 – Trobairitz

Veus de dones, literatura i música medievals, vida cortesana, lírica trobadoresca, política, erotisme, tradició oral i escrita, realitats diverses, interpretacions … Més